fbpx
Selecteer een pagina

Privacy Statement & Disclaimer

Zodra u de website bezoekt van Venta Vloeren of contact opneemt met Venta Vloeren, ontvangt Venta
Vloeren informatie van u. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat wordt gedaan met uw
gegevens. Venta Vloeren gaat zorgvuldig om met uw informatie en de informatie wordt veilig
opgeslagen. Indien u wilt weten welke informatie is opgeslagen of indien u vragen heeft, kunt u contact
opnemen met Venta Vloeren. Er kunnen wijzigingen doorgevoerd worden in de privacyverklaring. Deze
privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23-02-2023.
Wanneer wordt de verklaring toegepast
Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Venta Vloeren verwerkt en op alle
domeinen die aan Venta Vloeren gerelateerd zijn. Het gaat om persoonsgegevens van iedereen die
contact heeft gehad met Venta Vloeren of de website heeft bezocht. Persoonsgegevens zijn alle
gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Indien u meer wilt weten over persoonsgegevens, kunt
u kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wie gebruikt de gegevens
Venta Vloeren is verantwoordelijk voor de website en daarmee de verantwoordelijke persoon voor
het gebruik van uw persoonsgegevens.
Van wie worden gegevens gebruikt
Venta Vloeren verwerkt persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of de
website heeft bezocht. Dit zijn onder meer particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen
van onze partners.
Hoe komt Venta Vloeren aan de gegevens
1. Account aanmaken
2. Gegevens invullen op de website
3. Contact opnemen met Venta Vloeren via e-mail, telefoon of andere manier
Waarvoor worden de gegevens gebruikt
Venta Vloeren gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waar Venta Vloeren dit voor mag
gebruiken, te weten het verlenen van de beste service dat Venta Vloeren zonder de gegevens niet kan
bewerkstelligen.
Hoelang worden de gegevens bewaard
Venta Vloeren bewaart de persoonsgegevens zo lang als dat volgens de wet gedaan moet worden en
zo lang als nodig is voor het doel waarvoor Venta Vloeren uw gegevens gebruikt.
Met wie worden de gegevens gedeeld
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Venta Vloeren.
Waar worden de gegevens opgeslagen
De persoonsgegevens worden verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER).
Hoe veilig zijn de gegevens bij Venta Vloeren
Venta Vloeren heeft er veel aan gedaan om de persoonsgegevens zowel organisatorisch als technisch
zo goed mogelijk te beveiligen. Venta Vloeren heeft de systemen beveiligd, zodat de persoonsgegevens
niet zomaar door derden kunnen worden gebruikt. De persoonsgegevens worden slechts gebruikt door
derden die toestemming hebben van Venta Vloeren.
Uw rechten
1. Recht op informatie
2. Recht op inzage
3. Recht op correctie
4. Recht om bezwaar te maken
5. Recht op dataportabiliteit
6. Recht op beperking
7. Recht om vergeten te worden
8. Recht om een klacht in te dienen
Welke regels gelden
De privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn terug te
vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast gelden de algemene
Nederlandse wet- en regelgeving.
Welke cookies worden gebruikt
[cookies]
Gegevens van minderjarigen
Venta vloeren richt zich met haar website niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger
bent dan achttien (18) jaar, u toestemming nodig heeft van een ouder of een voogd om gebruik te
maken van de website. Indien u de website bezoekt dan gaat Venta Vloeren ervan uit dat u
toestemming heeft gekregen van een ouder of voogd.
Vragen
Indien u vragen heeft over de privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@ventavloeren.nl.

Disclaimer Venta Vloeren

Deze e-mail en de inhoud in deze e-mail is uitsluitend bedoeld voor personen aan wie deze e-mail is
gericht. De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en gebruik van de inhoud door andere personen is
niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van de inhoud van
deze e-mail aan andere personen dan aan wie de e-mail is gericht, is niet toegestaan. Indien dit bericht
ten onrechte is ontvangen, dient de afzender hiervan op de hoogte gesteld te worden en dient de email en de inhoud daarvan te worden verwijderd. De algemene voorwaarden van Venta Vloeren zijn
van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten, zie [link]

✋ Nog maar 3 plekken over deze maand!
✋ Nog maar 3 plekken over deze maand!